Välkommen!

NEUROPSYKOLOGISK BASKUNSKAP – PSYKOLOGISKA SMITTORISKER PÅ
ARBETSPLATSER – KONSTEN ATT INTE ”FÖRÄTA” SIG PÅ INFORMATION – ATT VARA STARK PÅ INSIDAN.

Vi moderna människor är de första människorna i evolutionen som har haft möjlighet att ”föräta” oss på information. Den digitala världen styr plötsligt nästan helt våra liv. Är vår hjärna mogen denna uppgift? Att ständigt vara uppkopplad belastar både hjärna och nervsystem vilket bland annat kan leda till sjukskrivning och utmattningssyndrom.

Vi erbjuder ett konferensprogram sammansatt för att passa alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Konferensens fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpningsbara både för att skydda sig och att ta till om man hamnar stressrelaterade tillstånd. Tillstånd där man riskerar att förlora kontroll och balans mellan hjärnans aktivitets- och vilosystem och hur man hanterar mängden information. Välkommen!

Information

DELTAGARAVGIFT 1495:– (ex. moms.)

BOENDE

Vår samarbetspartner Scandic erbjuder er boende till förmånliga priser, läs mer under Boende.

MÅLGRUPP

Relationsorienterande yrken t ex. chefer, mellanchefer, projektledare, samordnare, coacher och HR-personal. Personal inom hälso- och sjukvård, kommunal verksamhet, företagshälsovård samt näringsliv. Rehabiliteringspersonal inom kommun och landsting, utbildningsinstitutioner, lärare, rektorer, elevhälsa och blåljusorganisationer. Myndighetspersoner inom bl.a. folkhälsa, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården. Kyrkliga samfund, Posom/FRG, ideella/frivilligorganisationer samt alla intresserade.

KONTAKT

Projektledare: Peter Linhard, 070-948 28 00 info@hjarnan.se

ANMÄLAN

Till Anmälan