Välkommen!

Alla konferenserna är fullbokade!

TEMA: HJÄRNSTRESS, UTMATTNING & PSYKISK OHÄLSA

När nervsystemet överbelastas kan det ge upphov till hjärntrötthet, störd sömn, och koncentrationssvårigheter, vilka alla är vanliga symtom när hjärnan är i obalans. Vi är de första människorna som riskerar att ”föräta” oss på information. De skyddsmekanismer mot detta som evolutionen försett oss med är dessvärre inte särskilt konstruktiva – tunnelseende, feltolkningar och missförstånd är vanliga
i överbelastningssituationer.

Sjukskrivning på grund av stressrelaterade tillstånd har ökat mycket de senaste 5–10 åren. Många blir utmattade, får stressyndrom, depression och annan psykisk ohälsa. Kan vi göra något åt det innan vi hamnar i ett tillstånd där vi behöver professionell hjälp inom sjukvården?

Välkommen till Hjärnhälsa 1,5 – en konferens som vänder sig till alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila är fokuserade ämnen.

Välkommen!

Information

DELTAGARAVGIFT 1 595:- exkl. moms (inkl. Lunch för- och eftermiddagsfika, i Stockholm ingår en lättare lunch).

BOENDE

Vår samarbetspartner Scandic erbjuder er boende till förmånliga priser.
Se mer under boende.

MÅLGRUPP

Relationsorienterade yrken t ex. chefer, mellanchefer, projekt- ledare, samordnare, coacher och HR-personal. Personal inom hälso- och sjukvård, kommunal verksamhet, företagshälsovård, friskvård samt näringsliv. Rehabiliteringspersonal inom kommun och landsting, utbildningsinstitutioner, lärare, rektorer, elevhälsa och blåljusorganisationer. Myndighetspersoner inom bl.a. folk- hälsa, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården. Kyrkliga samfund, Posom/FRG, ideella/frivilligorganisationer samt alla intresserade.

KONTAKT

Projektledare: Peter Linhard, 070-948 28 00 peter@hjarnan.se

ANMÄLAN

Till Anmälan

Gilla oss på Facebook