Arrangörer

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond för hjärnforskning

Efter ett antal viktiga studier om berikad miljö och stamcellsaktivering, kom det första stora genombrottet 1998. Peter Eriksson, professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i neurologi och medarbetare visade i tidskriften Nature Medicine att nya nervceller kan bildas i den vuxna mänskliga hjärnan. Denna möjlighet kan kvarstå genom hela livet.

Dessa resultat var sensationella och fynden utnämndes av The New York Times till 90-talets viktigaste vetenskapliga upptäckt!

Peter fortsatte att under nästan tio års tid bidra med högkvalitativa resultat om stamcellernas funktioner och han fick precis före sin bortgång återigen ett stort genombrott i sin forskning. Han beskrev då i tidskriften Science på vilket sätt stamcellerna vandrar i den vuxna mänskliga hjärnan.

Peter ville genom sina rötter i neurologin koppla samman ny kunskap om hjärnans läkningsförmåga och omformbarhet med tillämpningar inom kliniken. Det blev inom rehabiliteringsmedicin med neurologisk inriktning som Peter fann de stora möjligheterna och framtidsperspektiven och han blev en framträdande symbol för den snabba utveckling som just nu äger rum inom området inom återhämtning av skador/överbelastning av hjärnan. Han poängterade koppling till fysisk aktivitet i att stärka hjärnans omformbarhet liksom i att motverka depression.

Skandinaviska ledarhögskolan

Startades av grundaren av den mentala träningen Professorn i psykologi och mental träning Lars-Eric Unestål. I decennier har Skandinaviska Ledarhögskolan utvecklat utbildningar inom den mental träning och personlig utveckling.

Skandinaviska ledarhögskolan bedriver i dag utbildningar både på distans och live, men även blended learning, dvs både live och practikum då systematisk träning är en av nycklarna till framgång. I SLH:s utbildningsutbud kan du utbilda dig till yrken som t.ex. Licensierad Mental Tränare, Certifierad Internationell Coach, Certifierad Internationell Team Coach, men också inom ledarskap och kommunikation. Hela SLH:s utbildningsverksamhet grundas utifrån principen ”utbildning för en bättre värld” och ger verktyg och metoder för livslång utveckling och personligt och professionellt ledarskap som leder till önskat resultat.

ABF

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund.
Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde och vi arbetar med en målsättning om att förstärka och fördjupa demokratin inom samhällslivets alla områden.

ABF består av 59 medlemsorganisationer, 53 organisationer med samarbetsavtal och är uppbyggt som en federation med en förbundsexpedition på nationellt plan och 51 lokalavdelningar samt 22 distrikt runtom i hela landet.

ABF finns i alla Sveriges kommuner och anordnar studiecirklar och kulturarrangemang tillsammans med en mängd lokala organisationer och föreningar.

Sitt & Tänk event

Företaget besitter en speciell kompetens som specialiserat sig på möten och konferenser som rör hjärnan och nervsystemet sedan år 2000. Vi tar externa uppdrag åt kunder men bedriver även möten och konferenser i egen regi. Vår styrka är att projektera och genomföra möten och konferenser som har en direkt koppling till hjärnan och nervsystemet.

Sitt & Tänk:s styrka är att utgå från patient/brukarperspektivet. Sitt & Tänk Event har sedan år 2000 projektlett konferenser från 200 upp till 1400 deltagare och har ett stort nätverk av experter på hjärnan och nervsystemet kopplat till sig. Vår verksamhet grundar sig allt ifrån att förmedla talare inom området till att ta ett helhetsansvar åt kunder projektleda och genomföra möten och konferenser utefter kundernas behov.

Personskadeförbundet RTP

ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskador samt deras närstående.

Förbundet har aktiva lokalföreningar runt om i Sverige där medlemmarna kan engagera sig och delta i olika aktiviteter som anordnas. Hjärnstress och utmattning är vanligt förekommande hos föreningarnas medlemmar.

Vi välkomnar alla, personer med egen skadeerfarenhet, närstående samt övriga personer som på olika sätt vill engagera sig och stödja vårt arbete.

Förbundets ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polio-skada. Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.