Fakta stress

Hjärnstress, utmattning och psykisk ohälsa – Korta Fakta om stressrelaterade sjukdomar.

  • Under 2016 drabbades 74 000 svenskar av stressrelaterad psykisk ohälsa. (källa Hjärnfonden)
  • På sex år har antalet som sjukskrivits på grund stressrelaterad psykisk ohälsa ökat med 140 procent för kvinnor. (källa Hjärnfonden)
  • 4–13 procent av befolkningen är drabbad av utmattningssyndrom (källa Hjärnfonden)
  • Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Psykisk ohälsa står för närmare 60 procent av denna ökning, enligt Stressforskningsinstitutets siffror från 2017 (källa Hjärnfonden)
  • Antalet startade sjukfall ökade med 98 000 mellan åren 2010 och 2015. Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest! (Källa Försäkringskassan)

”För en god hjärnfunktion är det centralt att ha en bra balans mellan hjärnans aktivitets-och vilosystem”

Lars Nyberg, professor i neurovetenskap, Umeå Universitet

“Långvarig stress kan påverka hjärnan negativt på många sätt t.ex. så riskerar kognitiva förmågor att försämras, plasticitetsprocesser påverkas och degenerativa tillstånd förvärras.”

Michael Nilsson, Professor
Director, Hunter Medical Research Institute (HMRI) Newcastle, Australia
Ordförande för Stiftelsen Peter Eriksson’s Minnesfond för Hjärnforskning