Program


Ladda ner program


TID: 08.15 – 16.30

Registrering 8.15–8.45
Avbrott för lunch 12–13
Avbrott för fika 14.30–15

08.45 – 10.10 Håkan Nyman, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, Med Dr.
– Neuropsykologisk sårbarhet och vetenskaplig evidens för hur generella/individuella stressorer
påverkar hjärnan och vårt sätt att handskas med hotfulla omständigheter.
– Utdragna risktillstånd och inskränkningar i livsföringen är stressande
– Många inslag i vår moderna vardag riskerar påverka hjärnans funktioner negativt: Överflöd
av information/möten, sociala medier, liksom påfrestningar hos personer i chefsposition och hos personal vid svårhanterliga kontakter med kollegor, elever, patienter och brukare

10.40 – 12.00 Giorgio Grossi beteendevetare, leg psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi
– Vad är utmattningssyndrom och hur utvecklas det över tid?
– Varför tar det så lång tid att komma tillbaka?
Om vidmakthållandefaktorer vid utmattningssyndrom. – Hur kan man förebygga, hantera och rehabilitera utmattningssyndro

13.00 – 14.10 Jenny Nyberg, docent i folkhälso- vetenskap och doktor i neurovetenskap
– Coronatider och ändrade levnadsmönster – hur kan det påverka vår hjärnas struktur och funktion?
– Hur påverkas funktioner som minne, inlärning och exekutiva förmågor vid stress, social isolering, depression, mindre fysisk aktivitet och ett innehållsfattigare liv?
– Vad kan vi själva göra för att förbättra vår hjärnas hälsa och funktioner och se till att vår formbara hjärna anpassar sig på bästa möjliga sätt till rådande omständigheter?

14.10 – 16.30 (avbrott för fika 14.30 – 15.00) Igor Ardoris, mental tränare, pedagogisk konsult
– Mental styrketräning för hantering av svåra situationer – att hålla sig lugn och agera sansat trots oro, rädsla och ångest?
– Hur kan vi undgå att drunkna i information, desinformation och rena förfalskningar?
– Vilka verktyg har vi att ta till för att inte tappa fattningen och låta rädslan ta över?
– Varför skall vi träna för 10?
– Varför är det viktigt för både privatliv och yrkesliv att lära sig förlora