Referenser

REFERENSER FRÅN DELTAGARE UNDER KONFERENSSERIEN HJÄRNHÄLSA2018

”Vi har under många år deltagit i de hjärnkonferenser som arrangerats i Karlstad rörande hjärnan och nervsystemet inom flera segment. Vi har deltagit med både personal och kunder, vi har varit sponsorer under åren 2009 och framåt. Vi är mycket nöjda med de professionella föreläsare och intressanta teman som har berört oss alla, både mig själv som privatperson och som ledare i företaget. Vi rekommenderar varmt att deltaga i dessa konferenser.”

Hans Söderberg Företagsmarknadschef, SEB – Karlstad

”Jag som älskar att ta till mig nya kunskaper uppskattade verkligen valen av föreläsare samt variationen och insikterna från deras budskap runt hjärnan. Det bidrog till Aha-upplevelser, att den är så påverkbar och flexibel samt att det var härliga metaforer som bidrog till skratt. Framförallt fick jag med mig ”nya tankelopar” som jag direkt kunde omsätta och haft användning för sedan dess.”

Tina Thörner, coach och mental tränare, Världsmedborgare

Linköpings Kommun vill vara en arbetsgivare som ligger i framkant när det gäller utvecklingen inom detta område då kopplingen till sjukfrånvaro och stressrelaterad ohälsa är så stark. Sjukskrivning på grund av stressrelaterade tillstånd har ökat mycket de senaste 5–10 åren. Många blir utmattade, får stressyndrom, depression och annan psykisk ohälsa. Som arbetsgivare vill vi söka och sprida kunskap om vad vi kan göra för att förebygga detta på alla sätt. Därför valde vi att gå in som medarrangör samt köpa ett stort antal biljetter till våra medarbetare och chefer som är närmast påverkade. Vi är mycket nöjda med det beslutet och ser att kunskapen, insikten och förståelsen för området på många sätt har ökat hos oss som organisation efter konferensen.

Sonja Erlandsson HR direktör Linköpings Kommun

”En givande konferens där jag fick kunskap om hur hjärnan är uppbyggd och fungerar vilket gjort att jag nu förstår varför man reagerar och är sårbar på olika sätt efter stressiga och svåra situationer.
Mycket givande att på en konferens med enkla övningar direkt få verktyg känna hur hjärnans aktivitets- och vilosystem fungerar. Dagen har fått mig att tänka lite annorlunda på stress och psykisk ohälsa”

Kenneth Källqvist, Polisutredare och fd. Trafikpolischef i Stockholm

”Vi kom med 30 deltagare från Skolförvaltningen från Hörnösands kommun, det var en intressant och mycket givande dag med teori kopplat till praktik där vi alla fick med viktig kunskap med oss hem. Pricken över i:et skulle vara något case som gjorde dagen ännu mer intressant. Dagen var en viktig del av vårt arbete med utbildning av vår personal om hjärnan och nervsystemet.”

Andreas Krasser, verksamhetschef skolförvaltningen Hörnösand

”Bra upplägg med teori och praktik om hjärnan. ”Åkte hem med en annan hjärna”, fått förståelse hur vår hjärna fungerar och dess sårbarhet. Bra avslutning med möjlighet att få uppleva hur hjärnan kan slappna av om vi fokuserar på rätt saker. Viktiga verktyg som jag idag kan använda i mitt ”självledarskap” samt mellanchef i en organisation där personalen stundtals arbetar under press och svåra situationer.”

Magnus Eriksson, enhetschef ambulanssjukvården VG-Regionen

Dagen var mycket givande och jag har tänkt mycket på den såhär efter. Både för mig som privatperson, mamma och fru och ledare på kontoret. Men också för mina medarbetares räkning. Jag fotade flera av bilderna i presentationerna och ska Imorgon försöka återberätta till min lilla grupp. Jag och många med mig var lite fundersamma i början av dagen, men ju längre dagen gick ju mer fick man en helhet och förstod varför den började som den gjorde. Jag tycker att alla talare var mycket, mycket kompetenta inom sina resp. områden.

Kontorschef SEB Stockholm

”Att det skulle bli en sådan efterfrågan på att delta på en konferens hade vi nog inte väntat oss. Unionen Västerbotten brukar lotta ut biljetter till arbetsmiljöombud och chefsmedlemmar på aktuella event som anordnas i regionen. Konferensen Hjärnhälsa som handlar om hjärnstress, utmattning och psykisk ohälsa var en konferens som var ny i regionen och vi tänkte den här borde väl intressera några i alla fall så vi köpte ett antal biljetter utifrån den respons vi brukar få när vi lottar ut biljetter i liknande ämne. Men den här konferensen lockade många fler – efter någon timme hade vi slut på biljetter. Vi försökte få tag i fler, men tyvärr var de slut Deltagarna uppskattade tillfället att få lyssna på specialister inom området. Vad händer med vår hjärna när vi överkonsumerar information? Vad kan vi själva göra för att minska risken för utmattning? Nya och annorlunda tankar kring stress och ohälsa.”

Maj Inger Åhgren, regionchef Unionen Västerbotten