Referenser

REFERENSER FRÅN DELTAGARE UNDER KONFERENSSERIEN HJÄRNHÄLSA2018

”Konferensen innehöll välbalanserad information om hjärnan, människan och hur vi människor fungerar och påverkas av det sammanhang vi befinner oss i. Den gav mig nyttig kunskap, en eller två tankeställare och var dessutom rolig. Jag fick med mig saker jag har nytta av i min vardag både professionellt och privat. ”

Eli Gunnarson, barnneurolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

”Jag som älskar att ta till mig nya kunskaper uppskattade verkligen valen av föreläsare samt variationen och insikterna från deras budskap runt hjärnan. Det bidrog till Aha-upplevelser, att den är så påverkbar och flexibel samt att det var härliga metaforer som bidrog till skratt. Framförallt fick jag med mig ”nya tankelopar” som jag direkt kunde omsätta och haft användning för sedan dess.”

Tina Thörner, coach och mental tränare, Världsmedborgare

”En givande konferens där jag fick kunskap om hur hjärnan är uppbyggd och fungerar vilket gjort att jag nu förstår varför man reagerar och är sårbar på olika sätt efter stressiga och svåra situationer.
Mycket givande att på en konferens med enkla övningar direkt få verktyg känna hur hjärnans aktivitets- och vilosystem fungerar. Dagen har fått mig att tänka lite annorlunda på stress och psykisk ohälsa”

Kenneth Källqvist, Polisutredare och fd. Trafikpolischef i Stockholm

”Vi kom med 30 deltagare från Skolförvaltningen från Hörnösands kommun, det var en intressant och mycket givande dag med teori kopplat till praktik där vi alla fick med viktig kunskap med oss hem. Pricken över i:et skulle vara något case som gjorde dagen ännu mer intressant. Dagen var en viktig del av vårt arbete med utbildning av vår personal om hjärnan och nervsystemet.”

Andreas Krasser, verksamhetschef skolförvaltningen Hörnösand

“Bra upplägg med teori och praktik om hjärnan. ”Åkte hem med en annan hjärna”, fått förståelse hur vår hjärna fungerar och dess sårbarhet. Bra avslutning med möjlighet att få uppleva hur hjärnan kan slappna av om vi fokuserar på rätt saker. Viktiga verktyg som jag idag kan använda i mitt ”självledarskap” samt mellanchef i en organisation där personalen stundtals arbetar under press och svåra situationer.”

Magnus Eriksson, enhetschef ambulanssjukvården VG-Regionen