Talare

Håkan Nyman

Har under sina 40 verksamma år arbetat med personer som drabbats av olika typer av psykisk ohälsa. Håkan har under långa perioder handlett såväl psykologer som andra yrkeskategorier och är anknuten till Karolinska institutet, Stockholm.

Han har varit chefpsykolog vid Psykiatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och har medverkat i flera läroböcker inom neuropsykologi och psykiatri. Han har lång erfarenhet av utredningar av patienter och har varit med och utvecklat flera av de moderna testinstrument som används vid neuropsykologiska bedömningar. Håkan har varit ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening, varit ordförande i Specialistrådet i Sveriges Psykologförbund samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i psykologi.

Läs mer mer om Håkan Nymans föreläsning

Claes Lind

har arbetat med krishantering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under många år samt också arbetat som beredskapspsykolog i västra Götalandsregionen. Han har arbetat internationellt med organisationsutveckling med företag och har en lång och bred erfarenhet av så väl ”stora” som ”små” kriser med kris/utmattningsdepressioner. Bland annat arbetade han övergripande med effekterna av tsunamin och ledde den psykologisk/psykiatriska katastrofledningsgrupp som sattes in vid brandkatastrofen i Göteborg. Claes har även haft ett uppdrag som “Senior Psyhology Officer” för SOS International Health World Wide. Han arbetar numera oberoende med bl.a. handledning inom näringsliv, kommun och landsting med bl.a. ledare, coacher och personalgrupper som arbetar i en allt mer psykologiskt utsatt miljö. Han är även certifierad UL-utbildare.

Läs mer mer om Claes Linds föreläsning

Igor Ardoris

har en fil. kand. i pedagogik, är licensierad mental tränare, certifierad internationell coach samt mindfulnessinstruktör. De senaste tio åren har han arbetat med hundratals skolor, internationella företag och kommunala verksamheter. Vidare har han arbetat i de flesta delarna av sjukvården, inom kriminalvården samt räddningstjänst, polis, ambulans för att lära ut hur man kan agera utifrån lugn och balans i pressade situationer. I Igors arbetsvardag ingår även handledning av chefer inom näringsliv, skolor och sjukvård. Igors främsta intention är att överbrygga avståndet mellan kunskap och kompetens i arbetslivet.

Läs mer mer om Igor Ardoris föreläsning