Talare

Håkan Nyman

har under sina 40 verksamma år arbetat med personer som drabbats av olika typer av psykisk ohälsa. Håkan har under långa perioder handlett såväl psykologer som andra yrkeskategorier och har en anknytning till Karolinska institutet, Stockholm. Han har varit chefspsykolog vid Psykiatriska kliniken, Karolinska sjukhuset och har medverkat i framtagningen av flera läroböcker inom neuropsykologi och psykiatri. Han har lång erfarenhet av utredningar av patienter och har varit med och utvecklat flera av de moderna testinstrument som används vid neuropsykologiska bedömningar. Håkan har varit ordförande i Sveriges Neuropsykologers förening, varit ordförande i specialistrådet i Sveriges psykologförbund samt varit Socialstyrelsens vetenskapliga råd i psykologi.

Giorgio Grossi

disputerade 1999 på en avhandling om stress bland arbetslösa, vid avd för Biologisk psykologi, vid Stockholms universitet. Sedan dess arbetar han med forskning och behandling av patienter med utmattningssyndrom. Han är en uppskattad föreläsare och har skrivit ett flertal böcker om stress och utmattning bl a ”Vägen ur utmattningssyndrom ”Kristress – att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar”). Till vardags arbetar han kliniskt som psykoterapeut på Stressmottagningen i Stockholm.

Jenny Nyberg

är docent i folkhälsovetenskap, doktor i Neurovetenskap vid Center for Brain Repair vid Inst. för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. Hon har forskat om hjärnans hälsa och hur den påverkas av bland annat fysisk aktivitet i över 15 år. Efter många år av grundforskning där hon studerade den vuxna hjärnans formbarhet och stamceller i hjärnan så utför hon i nuläget epidemiologisk forskning. Hon studerar hur fysisk kondition bl.a. kan påverka risk för bl.a. psykisk ohälsa som depression och ångest samt andra sjukdomar i hjärnan. Jenny var doktorand hos Peter Eriksson, världsberömd hjärnforskare som 1998 var först i världen att visa att den vuxna hjärnan nybildar celler genom hela livet. Några år senare fick fysisk aktivitet ett forskningsgenombrott kopplat till positiva effekter både när det gäller läkning av skador i hjärnan och hjärnan i allmänhet.

Igor Ardoris

har en fil.kand. i pedagogik, är licensierad mental tränare, idrottspsykologisk rådgivare, mindfulnessinstruktör samt mental tränare åt fotbollslandslaget på Färöarna. De senaste tio åren har han arbetat med hundratals skolor, internationella företag och kommunala verksamheter. Vidare har han arbetat i de flesta delarna av sjukvården, inom kriminalvården samt räddningstjänst, polis, ambulans för att lära ut hur man kan agera utifrån lugn och balans i pressade situationer. I Igors arbetsvardag ingår även handledning av chefer inom näringsliv, skolor och sjukvård. Igors främsta intention är att överbrygga avståndet mellan kunskap och kompetens i arbetslivet.