Claes Lind

Individ/grupp och organisationsprocesser – hur kan projektioner påverka och ”smitta” av sig på dig och hur du fungerar du sen i din yrkesroll?
Claes kommer belysa risker och möjligheter för chefer/samordnare/ projektledare i olika positioner – hur kan lära sig att känna igen (inte mitt/ditt?) Claes kommer även belysa verbal och icke verbal kommunikation – hur skyddar vi oss?

Han vidareutvecklar vilka som är de nödvändiga psykologiska positionerna man behöver känna till för att ”läsa spelet” för en ledare. Han kommer även gå igenom de som ex. arbetar relationsorienterade ex. boendestödjare, hur de påverkas av sin yrkesroll där man inte har adekvat utbildning och risken där risken ökar för stress och utmattningssymtom. Claes kommer berätta om sina erfarenheter med både och handledning och utbildning på individ och gruppnivå. Men även på organisationsnivå där alla bitar inte faller på plats – kan detta tolkas på samma sätt som vi uppfattar en trasig individ?

När Claes handleder inom kommun, landsting, och näringslivet så arbetar han med en bl.a. med en modell där han önskar att både ledare och anställda deltar i samma Handledningsgrupp/utbildning. Detta för att då har alla har hört och förstått samma budskap där varje individ kan skapa bättre arbetsprocesser och arbetsmiljö.
Han kommer redogöra fördelarna med denna typ av detta arbetssätt. Vidare så kommer han att praktiskt delge flera exempel på handledningssituationer där många kommer att känna igen sig där det skapats förändring.

Han kommer under sitt föredrag gå på djupet och förklara varför dessa processer är viktiga och ge praktiska exempel hur det inte bör se ut på en arbetsplats ur ett psykologiskt perspektiv. Vidare så berättar han bl.a. hur han lagt upp nödvändiga delar av det psykologiska krisomhändertagandet som han haft ansvar för vid SOS International World Wide, vid olika modeller med att organisera den lilla som den stora krissituationen samt andra stora händelser han haft organisations/psykologiskt ansvar för, exempelvis Backabranden i Göteborg.