Igor Ardoris

Träna för 10!
Föreställ dig en skala mellan ett och tio, där ett står för den lägsta intensiteten och tio representerar den högsta. Eller en volymknapp som man kan vrida med- och moturs. På ett hörs knappt någonting medan man vid tio måste hålla för öronen på grund av den alldeles för höga (o)ljudnivån. De som Igor arbetar med, tränar för att lära sig hantera utmaningar vars intensitet motsvarar nivå tio. Tio är max. Allting under tio blir lättare.

De som är fysiskt och mentalt förbereda för att hantera nivå tio-situationer har en god chans att klara av dem. Om en sådan klient möter en mindre krävande situation, till exempel på nivå sju, blir det relativt lätt för klienten att anpassa och mildra sin respons. De som enbart tränar för nivå fem-situationer, kommer inte att ha mycket att komma med i en situation av svårighetsgrad sju.

När vi känner oss utsatta och stressade har vi inte tid med massa olika tekniker och komplicerade teorier. Vår erfarenhet är att de allra flesta kurser och utbildningar riktar sig till människor vars mål är att prestera väldigt bra i vanliga situationer (nivå fem-situationer). Det är ytterst sällan som vi får verktyg och strategier för att klara av en tia. I den mentala träningen strävar vi istället efter att prestera som vanligt i väldigt svåra situationer. I ett pressat läge är vi sällan intresserade av att imponera på omvärlden med mängden av kunskaper och färdigheter. Det enda viktiga är att vi med framgång och inre trygghet lyckas hantera den svåra perioden. Det är allt och det räcker väl. Detta innefattar även hot och våldssituationer.
Igors sätt att lära ut den mentala styrkan är enkel. Både den teoretiska och den praktiska delen baseras helt och hållet på FAS, det vill säga på Fokuskontroll, Andningskontroll och Spänningskontroll.

För att du ska lyckas med att utveckla din mentala styrka behöver både teori och praktik ingå i samma helhet. Att träna en metod utan att förstå principerna är lika ineffektivt som att förstå principerna utan att öva upp metoden.

Kroppen kan inte på egen hand hantera svåra situationer. Sinnet, som styr kroppen, behöver en gedigen förståelse av teorin bakom metoden. Först när du förstår varför träningen fungerar kan du verkligen börja lita på den, känna dig motiverad att öva och, så småningom, börja skörda och njuta av dess frukter.

Enbart teorin räcker inte heller. ”Att veta utan att göra är som att älska utan att röra”. Utan träning och praktisk tillämpning blir det hela ofullkomligt, frustrerande och, inte minst, fruktlöst.

Igor kommer under sitt föredrag även gå igenom vad som händer med vårt psyke när vi som den första människan i historien haft möjlighet att ”föräta” oss på information.